تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

درباره ما

تاریخ انتشار : 2020/11/18

مهندسی همسو ارتباط یکتا یکی از شرکتهای فعال در حوزه نصب ، راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی از جمله سایتهای BTS  ، مراکز مخابرات ثابت ، مخابرات زیر ساخت و سایر تجهیزات ارتباطی میباشد . این شرکت با داشتن چشم اندازی مبنی بر داشتن قابلیت ارائه کالا و خدمات در تمامی حوزه های ارتباطی داخلی و بین المللی ، ثابت و سیار، درون مرزی و برون مرزی در سطح جهانی و قابل رقابت با رقبای بین المللی پدیده ای نوظهور در این حوزه محسوب می شود .

مهندسی همسو ارتباط یکتا یکی از شرکتهای فعال در حوزه نصب ، راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی از جمله سایتهای BTS  ، مراکز مخابرات ثابت ، مخابرات زیر ساخت و سایر تجهیزات ارتباطی میباشد .این شرکت با داشتن چشم اندازی مبنی بر داشتن قابلیت ارائه کالا و خدمات در تمامی حوزه های ارتباطی داخلی و بین المللی ، ثابت و سیار، درون مرزی و برون مرزی در سطح جهانی و قابل رقابت با رقبای بین المللی پدیده ای نوظهور در این حوزه محسوب می شود .