تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

آرشیو "محصولات"

باتری ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر

قیمت : تومان1,000,000.00

باتری ۱۲ ولت ۱۲ آمپر

قیمت : تومان200,000.00 تومان180,000.00

باتری ۱۲ ولت ۱۲۰ آمپر

قیمت : تومان130,000.00

باتری ۱۲ ولت ۲۰ آمپر

قیمت : تومان4,000,000.00

باتری ۱۲ ولت ۴۰ آمپر

قیمت : تومان960,000.00 تومان920,000.00

باتری ۱۲ ولت ۶ آمپر

قیمت : تومان150,000.00

باتری ۱۲ ولت ۶۰ آمپر

قیمت : تومان1,150,000.00