تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

آرشیو "باتری خشک"

باتری ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر

قیمت : تومان1,000,000.00

باتری ۱۲ ولت ۱۲ آمپر

قیمت : تومان200,000.00 تومان180,000.00

باتری ۱۲ ولت ۲۰ آمپر

قیمت : تومان4,000,000.00