تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

آرشیو "باتری 12 ولت"

باتری ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر

قیمت : تومان1,000,000.00

باتری ۱۲ ولت ۱۲۰ آمپر

قیمت : تومان130,000.00

باتری ۱۲ ولت ۲۰ آمپر

قیمت : تومان4,000,000.00

باتری ۱۲ ولت ۴۰ آمپر

قیمت : تومان960,000.00 تومان920,000.00