تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

نوشته هایی با برچسب "شرکت"

چشم انداز

داشتن قابلیت ارائه کالا و خدمات در تمامی حوزه های ارتباطی داخلی و بین المللی ، ثابت و سیار، درون مرزی و برون مرزی در سطح جهانی و قابل رقابت با رقبای بین المللی.

ادامه مطلب

ماموریت

حضور در کنار اپراتورهای ثابت و سیار کشور و نیز مخابرات زیر ساخت  برای انجام فعالیتهای تخصصی و مورد نیاز این حوزه و ارائه خدمات و کالاهای درخواستی آنها درسطح  قابل قبول میباشد .بگونه ای که کارفرما  با اطمینان این شرکت را جزء شرکاء تجاری خود بداند .

ادامه مطلب