تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

انعقاد قرارداد نصب و راه اندازی سایتهای روستایی (USO)

تاریخ انتشار : 2021/09/19

انعقاد قرارداد نصب و راه اندازی سایتهای روستایی ( USO )

انعقاد قرارداد نصب و راه اندازی سایتهای روستایی با شرکت نقش اول کیفیت (ناک)