تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

شروع تست Swissqual در تهران

تاریخ انتشار : 2022/05/29

انجام پروژه درایو تست شبکه موبایل توسط شرکت همسو ارتباط با تجهیزات حرفه ای Swissqual در تهران استارت خورد .