تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

عقد قرارداد نصب راک و باتری جدید با شرکت نقش اول کیفیت

تاریخ انتشار : 2021/11/24

اجرای عقد قرارداد خدمات نصب راک های باتری در سایت های موبایل همراه اول و باتری جدید در آنها بین شرکت نقش اول کیفیت (ناک) و شرکت مهندسی همسو ارتباط یکتا

قرارداد نصب باتری