تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

عقد قرارداد همکاری با شرکت رایتل

تاریخ انتشار : 2021/05/31

اجرای عملیات مکان یابی SA، کارفرما شرکت رایلتل

  • اجرای عملیات مکان یابی SA، کارفرما شرکت رایلتل
  • اجرای عملیات مکان یابی SA، کارفرما شرکت رایلتل