تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

عملیات نصب و راه اندازی TI

تاریخ انتشار : 2021/05/31

عملیات نصب و راه اندازی TI  

اجرای عملیات نصب و راه اندازی TI  در استان قزوین و البرز کارفرما شرکت رایتل