تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

قرارداد خدمات جمع آوری راکهای باتری موجود و نصب راک و باتری جدید

تاریخ انتشار : 2022/01/08

برای اولین بار قرارداد خدمات جمع آوری راکهای باتری موجود و نصب راک و باتری جدید با شرکت نقش اول کیفیت (ناک) امضاء شد .

در راستای توسعه فنی و بهینه سازی سایت های موبایل بی تی اس ، شرکت همسو ارتباط یکتا با عقد قرارداد خدمات جمع آوری راکهای باتری موجود و نصب راک و باتری جدید این وظیفه را عهده دار شد .