تلفن تماس : 021-77206604
شرکت مهندسی همسو ارتباط

شرکت مهندسی همسو ارتباط

راه اندازی ، بهینه سازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی

قرارداد خرید تجهیزات به منظور توسعه سایتهای تهران و البرز

تاریخ انتشار : 2021/05/31

قرارداد خرید تجهیزات به منظور توسعه سایتهای تهران و البرز، کارفرما شرکت نقش اول کیفیت

قرارداد خرید تجهیزات به منظور توسعه سایتهای تهران و البرز ، کارفرما شرکت نقش اول کیفیت